Kut’ül Amare’de Şiddetli Çatışmalar

Kut'ül Amare'deki Çatışmalardan Bahseden Temps Gazetesi Nüshası

Kut’ül Amare’deki Çatışmalardan Bahseden Temps Gazetesi Nüshası

Kut’ül Amare’de Şiddetli Çatışmalar

1 Aralık’tan beri Kut’ül Amare etrafındaki savaşın şiddetli bir şekilde devam ettiğine, bu savaşta Türklerin, Medayin’de kazandığı başarılarını tamamlamak istediklerine, İngilizlerin de Irak seferinde elde ettikleri menfaatlerini korumaya çalıştıklarına dair Temps gazetesinin 15 Ocak 1915 tarihli nüshasında çıkan yazı (15 Ocak 1915).

Irak Cephesindeki Mücahitler

Irak Cephesindeki Mücahitler

Kut’ül Amare Muharebesi

1 Aralık gününden beri Kut’ül Amare etrafında harp, çok şiddetli devam ediyor, Türkler, Medayin’de kazandıkları zaferi tamamlamak, İngilizler Irak seferinde kazandıkları menfaatleri muhafaza emeliyle çalışıp duruyorlar.

Türk askeri birliklerinin şiddeti ile karşılaşan İngiliz ve Hind askerlerinin cesaretine sahne olan bu harp cephesi hakkında alınan haberler pek az olmakla beraber yinede özel olarak edinilebilir.

Bir üçgen şeklinde olup güneydoğu ve güneybatı uçları Dicle’ye dayanmakta olan Kut’ül Amare bölgesi, bir kale haline dönüştürülmüştür. İşte bu iki uç üzerinde bulunan İngiliz askeri birlikleri, İngiltere resmi makamlarının bahsettiği iki kanattır.

İngiliz harp cephesinin kuzey noktası, sahilin bir noktasından diğer noktasına geçen bir “tabya bastiyon” hattı etrafında uzanan siperlerle şekillenmiştir. Dicle’nin sol sahilindeki müdafa hattı tamamlamak amacıyla Kut’un tam karşısında ve nehrin sağ sahilinde bulunan İmammuhammed köyü iki sahil arasında temsı sağlamak üzere bir tombaz köprüsünün (geçici bir askeri köprünün yüzücü ayaklarından biri veya birçok şeyleri su üstünde karşıya geçirmek için bir sal olarak kullanılan hafif kayık veya yüzücü araç) inşası için sağlamlaştırılmıştır.

Yalnız bu nokta sağ sahilden, bataklıklara kadar uzanan bir çölden ibarettir. İngiltere Karargah-ı Umumisi Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği yerde bulunan Kurna mevkiinde bulunmaktadır.

Bu noktadan ve Kut’ül Amare ile iletişimi sağlayan tek doğru yol Dicle nehridir. Bu mevkide yol yoktur, ancak bazı küçük patikalar mevcut olup onlar da bataklıklar arasında kayıp olmakta ve kervanların keyif ve arzusuna tabi olarak değişmekte ve çoğunlukla yağmurların tesiriyle bataklıkların aldığı şekle nazaran değişmektedir.

Türklerin öncelikle bütün gayreti, İngiliz-Hind askeri birliklerinin toplandığı nehre dayandırılmıştı, ancak sayıca üstünlüklerine rağmen Türklerin bütün bu teşebbüsleri, faydasız kaldı. İngiliz kumandanı Türk kuvvetlerini dört bölük olarak tahmin etmektedir ki bu da en az 60.000 kişi olsa gerek.

Bunun üzerine Nureddin Paşa Kut’ül Amare’nin uzak bir noktasından nehrin sol sahiliyle çorak olan sağ sahiline geçerek bir çevirme hareketine teşebbüs etti ve yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle Nureddin Paşa bu teşebbüsünde muvaffak oldu.

Bu suretle Şehhsa’d bölgesi işgal edilerek Kut’ül Amare ile Kurna arasında kurulu bulunan iletişim ve muhabere kesildi. Türkler Kut’ül Amare’yi zor taarruzlarla işgal edemeyince istihkam edilmiş bölgeyi açıktan düşürmeye karar verdiler.

Türk bildirisine nazaran Kut’ül Amare’de biriken İngiliz askeri on binden fazla değildir. Yalnız bu adet altmış bin Türk’ün saldırılarına mani olan İngiliz-Hint askeri birliklerinin kahramanlığını göstermeye yeterlidir.

Kut’ül Amare’nin ihtiyaç ve mühimmat almadan müdafaası kabul edilemez olduğundan İngiliz Ordusu için Şehsa’d’ı geri alarak Kut’ül Amare ile iletişimi sağlaması mecburiydi, ancak bu hareket zor ve fevkalade sıkıntılıydı. General Aylmer ve Champbell mevkilerine hakim bulunuyorlardı.

Kut’ül Amare’nin korunması İran’ın güneyini çevirmesi nedeniyle acil ve zorunludur.

Kut’ül Amare’nin Türkler tarafından işgali, İngiliz askeri birliklerinin Amare ve Kurna üzerine atılmalarını ve İngilizlerin Kahramane bir sefer neticesinde kazandıkları menfaatlerin bir kısmını kayıp etmelerine sebep olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr