Kut’ül Amare’de Asker Anıları

Bartınlı Hamid Efendi’nin Günlüğünden: I. Dünya Savaşı ve Kut’ül Amare Anıları

(Anılar Arapça el yazısından çevrilmiştir.)

Halil Paşa’dan Teslim Ol Çağrısı

12.3.1916 Bugün Ordu Kumandanımız Halil Paşa, Kut’ül Amare kuşatmasındaki İngiliz Kumandanı Townshend’e bir kağıt yazmış demiş ki imdadı­nıza gelip sizi kurtaracak ordunuzun halini gördün. Daha ümit eyleme teslim ol. Townshend, cevap vermiş ki teşekkür ederim. Kirmanşah’ın düşmüş olmasından haberdarsınız. İkincisi bu savaş bir şans işidir. Bir hücum ettiniz, bir daha etmeyiniz. Üçüncüsü Amerika’da gizli sulh konferansına katıldığınız kanısındayım. Belki barışı kabul ederim. Yoksa teslim olmak olanaksızdır.

Halil Kut Paşa

Halil Kut Paşa

Kut’ül Amare’de Beni Temmim Aşireti

15.3.1916 Bu bölgede “Beni Temmim Kabilesi” aşiretleri vardır. Bunların evleri büyük siyah kıl çadırlardan oluşmuş olup etraflarına birtakım kamışlar ile duvar çekilmiştir. Bunların geçimleri hurma, yüzlerce veya daha fazla koyun, keçi ve sığırları ile bir de ekmek yapmak için çiftçilikleri pek meşhurdur. Arpa ve buğday ve mısır ve karabakla dahi bir miktar yaparlar. Pancar, lâhana, soğan, sarmısak boldur. Bu Araplar esmer yüzlü ve mezhepleri ise kabile kabile, bazıları Sünnî, bazıları süflî olup bu süfliler konuşmalarında salavat makamında “ya Abbas” , bazıları “ ya Hamza” bazı­ları “ ya Câfer” bazıları “ ya Ali” derler.

Ali isminde buldukları Türkden çok hoş­lanırlar, ve Muharrem ayının on ikisinde bir yas tutarlar. Matemlerinde göğüslerine elleriyle yumruk vururlar. Derler ki “Şehzâde Ekberî! Şehzâde Ekberî” (Hz. Hüseyin) diye diye kendilerini kana bularlar. Kılıç gürz kalkan dahi birbirlerine saldırırlar. Bir kimse aralarında öldüğünde şehit oldu diye hepsi onu öper, koklar ve kucaklarlar…

Kut’ül Amare’de Çok Şehit Verildi

3.4.1916 Ateşler arasında çok sayıda kişi öldü. Savaş meydanında insan ve toprak birbirine karıştı. Yola ilk çıktığımızda taburumuzun mevcudu 1280 asker idi. Şimdi bundan sonra 190 Kürt, 70 Laz, 150 Arap, 50 Türk bugüne kadar gelmiştir, şimdi ise mevcudumuz toplamda 380 kaldı. (1360 ölü!)

Kut’ül Amare’de İngilizlere Saldırı

16.4.1916 Kahraman Halil Paşa Hazretleri, kahraman 7. Alay’a emir verip, süngü ile hücum edildi. Düşmanlar cesur Türklerin süngülerini gördüklerinde ellerindeki süngüleri takılı tüfeklerini atıp kalp çarpıntısı ile geri çekilmeye mecbur kalmıştır. Şükür Allaha bir tabur İngiliz esir alınarak ve tahminen 3500 İngiliz ölü ele geçirilmiş, geriye kalanı zorla istihkâmlarına kaçmışlardır. Bu çatışmada 300 şehit ve 400 yaralımız oldu.”

21.4.1916 Bugünlerde artık memleketten beraber çıktığım arkadaşlarıman çok az kaldı. Ekmek, peksimet ve hurma, üç askere verilen yemek bir askere verilmektedir. Öyle zaman oldu…”

Kut’ül Amare’de İngilizlerin Rüşvet Teklifi

26.4.1916 İngiliz Kumandanı demiş ki, 23 bin silâh, 45 top, 1.5 milyon lira ve binbeşyüz adette beygir vereyim beni ordumla beraber silahsız olarak Şeyh Said’den geçirerek İngiliz Orduga­hına ulaştırın.”

Kut’ül Amare’de İngilizlerin Telsim Olması

Halil Paşa ve İngiliz Esirler

Halil Paşa ve İngiliz Esirler

24.4.1916 Çorba zamanında düşmanın beş adet beyaz renkli uçağı üzerimizde dönerken, fırlatılan top mermilerinden birisi bir uçağa isabet etti ve uçak hızla toprağa düşerek paramparça olmuştur. Ve ikindi zamanı oldu. Kût’ül-amare’de bulunan düşmanımız artık aman diledi. Açlık canlarına yetmiş. Hemen Generalleri Townshend’i önce dışarıya getirtip ardından Paşa, beş subay, 480 asker, 13390 mitralyöz, 35 top, 45 büyük çadır bunlar Osmanlıya teslim olmuşlardır.”

General Townshend’in Oğlunun Ricası

İngiliz General Towshend

İngiliz General Towshend

30.4.1916 General Townshend’in oğlu, Kumandanımız Halil Paşa’ya elçi göndererek babası ile görüşme ricasında bulundu. Halil Paşa buna müsaade etti. İçi çok sayıda kadın ve esir olan İngiliz askerlerine hediyelerle dolu bir vapur bize doğru geldi. Bu vapur böylece Bağdat’a kadar gitmeye izinliydi…”

Kut’ül Amare’de Türk Düşmanlarının Asılmaları

Bugün İngilizlere son derece yardım eden, Kût’ülamare kasabasının büyük şeyhi ve aile bireyleri büyük küçük darağacına asıldılar.

Ardından 77 adet Arab idam edildi. Bunlar da şeyhin yoldaşları olup, Türk’e düşman bir kimseler oldukları anlaşıldığından idam edilmişlerdir.

Enver Paşa’nın Kut’ül Amare’ye Gelmesi

Enver Paşa

Enver Paşa

21.5.1916 Harbiye Nazırı Enver Paşa, Kut şehrine gelmiştir. Bizim 7. Alay’ın, arkadaşımız, 9. Alay’ın ve diğeri 44. Alay’ın sancaklarına Osmanlı ve Alman olmak üzere kahraman madalyaları, çift delik olarak takmıştır…”

İngiliz Esareti İle Eğlenmek 🙂

21.11.1916 bugün mutfağımızda askere aşure çorbası pişmiştir. Malzemesi; keşkek, şeker, fındık, ceviz, nar ve hurmadan ibarettir. Bugün, Kut’ül-amare alındığı gün imiş. Bir de bu akşam İngilizlerin esaretlerinin taklitlerini sinema ile gösterdiler. Efkâr bir cünbüşdür (düşündürücü bir eğlencedir.)

“Kut’ül Amare’de Asker Anıları” için bir cevap

  1. […] Bartınlı Hamid Efendi’nin Kut’ül Amare Anılarının devamı için tıklayınız. […]

  2. Selami yanık dedi ki:

    Çok önemli bir savaş.
    Merhum dedemde bu savaşa katılan kahramanlardan,göğsünden mavzer mermisiyle vurulmuş ölmemiş gazi olmuş ingiliz komutanı esir alan takımda yer alanlardanmış.hepsinin ruhları şad mekanları cennet olsun.
    Selami yanık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr