Kut’ül Amare Zaferi Dünya Basınında

Kutü’l Amare Zaferi Osmanlı‐Türk basınında geniş yankı bulduğu gibi başta müttefik devletler olmak üzere İngilizler ve diğer tarafsız memleketlerin kamu oylarında da yer almıştır. Zaferin duyulmasının ardından hemen gazetelerde geniş bir şekilde haberler yer almaya başlamıştı.

Stockholm ve Kopenhag Sefareti General Townshend’ın Osmanlı matbuatında çıkan bir mülakatını  İskandinavya basınında neşrettirmiş  ve bu yazı üzerine çıkan yorumları da Hariciye Nezareti’ne rapor halinde takdim etmişti. Bu yorumlarda özellikle General Townshend’a yapılan misafir muamelesinin çok dikkat çektiği ve Türklerin düşmanlarına bile nazik davrandığı ifade edilmişti. Sefir, Osmanlı Devletinin teceddüt ve terakki sahalarında kaydettiği ilerlemeleri de ilgili basında yer almasını sağlamıştı.

İngilizlerin Kutü’l Amare’deki başarısızlığına dair müttefiki Fransa’dan da eleştirel bir ses yükselmişti. Servet‐i Fünûn’un “Victorie” gazetesinin 1 Mayıs 1916 tarihli nüshasından iktibas ettiği makalede Fransız sosyolog Gustove Herve “Türkiye[‘nin], bu muharebe esnasında, İngiliz dostları[nın] bahtı  şerefini kırdı[ğını]” ileri sürmüştü. Yazar Gelibolu’daki yenilgiden sonra Kutü’l Amare’de teslim oluşun İngilizlerin kara savaşlarındaki tecrübesizliğinin bir göstergesi olduğunu ve  İngiliz savaş  kurmaylarının Gelibolu’da yaptıkları hataları Kutü’l Amare’de de tekrar ettiklerini iddia etmişti.

General Nikson ve İngiliz Askerleri

General Nikson ve İngiliz Askerleri

Amerikan basını da Irak Cephesi’nde devam eden mücadeleye kayıtsız kalmamış ve Kut kuşatması ile ilgili haberleri okuyucuları ile paylaşmıştı.

General Townshend

General Townshend

General Townshend, 1916‐1918 yılları arasında  İstanbul’da geçirdiği esaret günlerinde sıkça Amerikan büyükelçiliğine gitmiş ve burada elçilik personelinin çok yardımlarını görmüştü. Ailesi ve hükumeti ile irtibat dışında İngiliz gazetelerini de takip etmek imkanı bulmuştu. Türk yetkililerinin hoşgörülü tutumu sayesinde Amerikan elçiliği faaliyette olduğu dönemde İngiliz generali ile yakından ilgilenmiş ve bu ilgi savaş sonunda da devam etmişti. 1920 yılında Amerika’yı ziyaret eden General Townshend için The New York Times gazetesi “Kutü’l Amare Kahramanı” başlığını kullanmıştı. Amerikan basını olayı daha soğukkanlı ele almış ve yardım ulaştırılamamasının nedenleri üzerinde durmuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr