Kut’ül Amare Nedir? Ne Demektir?

09 Kas 17 Genel

Kut’ül Amare Kelimesinin Anlamı

Kut’ül Amare Irak’ta bulunan, Türklerin İngilizleri kuşatarak büyük bir zafer elde ettikleri bir kasabadır. Kut’ül Amare kasabasının bir diğer adı da Medinetülküt’tür. Kasaba Bağdat ve Amare vilayetlerinin arasında yer almaktadır.

Kut kelimesi Hinçte kale manasına gelen “kot” kelimesinden gelmektedir. Irak’ta Kut kelimesi ile başlayan Kutülmuammer ve Kutülhay isminde bölgeler de bulunmaktadır. Kut’ül Amare Bağdat şehrine bağlı idi. Dicle’de kullanılan buharlı gemiler için Kut’ül Amare‘de kömür depoları ve yakıt istasyonları kurulmuştur. Bu durum Kut’ül Amare‘de büyük bir hareketlilik yaratmıştır.

Büyük Zafer Kut'ül Amare

Büyük Zafer Kut’ül Amare

Kut’ül Amare Hakkında Bilgi

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında Kut’ül Amare‘ye bağlı Gureybe, Cizan, Bedre ve Zurbatiye isminde nahiyeler bulunuyordu. Kutülamare’nin nüfusunun büyük çoğunluğu sunni idi. Kimi kaynaklarda 1915 sayımında nüfusun 6.000 dolaylarında olduğu belirtilmiş ise de bazı farklı kaynaklarda nüfusun 30.000 dolaylarında olduğu bildirilmektedir. Nüfusun farklı kaynaklarda bu kadar farklı belirtilmiş olması ise kasaba merkezinin 6.000, nahiyeler ile birlikte genel nüfusun 30.000 dolaylarında olabileceği yönünde yorumlanmaktadır.

Kut’ül Amare’de halkın temel geçim kaynakları; tarım ve taşımacılık idi. Bölgede yaşayan Yahudilerin altın işletmeciliği ile uğraştıklarına dair tarihi belgelerde deliller bulunmaktadır. Kasaba merkezinde 200 civarında iş yeri bulunmakta idi, ayrıca 10 otel, 8 kahvehane ve yün işlerinin yapıldığı 2 de atölye bulunmaktaydı.

Tarım ile uğraşan halk arazilerini İran tarafından akan ve Dicle ile birleşen Kelal nehri sayesinde sularlardı. Kut’ül Amare‘de bulunan tarım arazileri çok verimli arazilerdir.

Yirminci yüzyılın başlarında kasaba merkezi nüfusu 7.000 civarında idi. Kasabada 1 adet Rüşdiye Mektebi, 2 adet Cami, 1 adet havra, 2 adet han, 2 adet hamam ve çok sayıda iş yeri bulunuyordu. 1911 tarihli Bağdat Salnamesinde 1500 hane, 150 iş yeri ve 10 adet hanın bulunduğu görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr