Kutü’l-Amâre Kuşatmasına Giden Süreç

General Towsend, göreve başladıktan sonra 31 Mayıs 1915 tarihinde Kurna Şehri’nden kuzeye doğru taarruza geçmiştir. Güçlü İngiliz taarruzu karşısında cephede tutunamayan Türk kuvvetleri, Kutü’l-Amâre’ye çekilerek burada savunma hattı kurmaya karar vermişlerdir. Ancak 27 Eylül 1915 tarihinde başlayan İngiliz saldırısı karşısında Kutü’l-Amâre’de tutunamayan Türk ordusu, Bağdat’a seksen km. uzaklıkta bulunan Aziziye Şehri’ne doğru kuzey istikametinde geri çekilmek zorunda kalmıştır. Nitekim Kutü’l-Amâre şehri de 29 Eylül 1915 tarihinde İngilizlerce işgal edilmiştir.

Irak ve havalisi kumandanı Nurettin Bey, Kutü’l-Amâre’nin kaybedilmesinden sonra, Bağdat ile Aziziye arasında bulunan Selman-ı Pak’ta birliklerini konuşlandırarak, İngilizlerle bu bölgede savaşmaya karar vermiştir. 22 Kasım 1915’de Selman-ı Pak üzerine İngilizlerin taarruza geçmesi ile bölgede çarpışmalar başlamıştır.

Miralay Nureddin Bey

Miralay Nureddin Bey

Bu dönemde Türk ordusunun çeşitli cephelerinden bu bölgeye asker sevk edilmesi ile savaş gücü artan Türk Ordusu, ilerleyen günlerde o havalide yapılan savaşlarda üstün bir başarı göstermiş ve İngiliz taarruzunu durdurmayı başararak karşı saldırıya geçmiştir. Bu durumda İngiliz komutan Towsend, çaresiz olarak ordusuna geri çekilme emri vermiş ve Towsend’in komutasındaki birlikler, önemli kayıplar vererek 3 Aralık 1915 tarihinde Kutü’l-Amâre’ye sığınmak zorunda kalmışlardır.

Türk ordusu ise takibi sürdürerek Kutü’l-Amâre’ye yaklaşık olarak elli kilometre mesafede bulunan Şeyh Said bölgesine kadar gelerek Towsend ile bölgedeki diğer İngiliz kuvvetlerinin birleşmesini engellemek için ara bölgeye yerleşmiştir. 5 Aralık 1916 tarihinden itibaren ise Kutü’l-Amâre Türk ordusunca muhasara altına alınmıştır.

Goltz Paşa

Goltz Paşa

Selman-ı Pak zaferi sonrası Irak’taki Türk ordusunun idari yapısında çeşitli nedenlerle değişiklik yapılmıştır. Bu dönemde Irak, İran ve Hindistan bölgesinden sorumlu VI. Ordu oluşturulmuş ve bu ordunun başına da Alman Colmar Von Der Goltz (Golç) Paşa atanmıştır. Goltz Paşa, 7 Aralık 1915 tarihinde Bağdat’a gelerek görevine başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr