General Towsend ve Ordusunun Teslim Olmasına Dair Haberler

Kutü’l-Amâre’de General Towsend’in teslimine ve şehrin Osmanlı Devleti’nce ele geçirilme sürecine dair gerek Türk matbuatında gerekse Avrupa basınında pek çok haber yayınlanmıştır. Türk ordusunun başarısı suretle gazetelerin manşetlerini ve ana sayfalarını süslemeye başlamıştır. 30 Nisan 1916 tarihli Tercüman-ı Hakikat Gazete’sinde ve 1 Mayıs 1916 tarihli İkdam Gazetesi’nde yayınlanan “tebliğ-i resmi” başlıklı yazı ile Türk halkına, İngiliz kuvvetlerinin teslim olduğu şöyle ilan edilmiştir; “Takriben Beş aydan beri kahraman kıtaatımızın tazyiki altında Kutü’l-Amâre’de mahsur kalan İngiliz Ordusu nihayet Orduyu Humayun’un kuvve-i kahresine teslim-i silaha mecbur olmuştur”.

Haberin devamında ise; Towsend’in teslim olmasına doğru giden süreç ayrıntılı olarak anlatılmış ve Kutü’l-Amâre’nin muhasara altında kaldığı sürede o havalide yaşananlara dair şu kısa değerlendirme yapılmıştır; “İngilizler, Felâhiye bölgesinden gerçekleştirdikleri askeri hücumlar ile bir netice elde edememişlerdir. Bunun üzerine her ne surette olursa olsun Türk Ordusunca muhasara altında tutulan kaleye erzak göndermeye teşebbüs etmişler ve uçakları kullanarak, havadan Kut kalesine un çuvalları atmaya çabalamışlardır. Ancak Türk askerlerinin buna izin vermeyerek, İngiliz uçaklarını ardı ardına düşürmesi üzerine, yüzlerce ton erzak ile dolu bir vapur hazırlayarak ve gece karanlığından da istifade ederek Kut kalesine ulaşmaya çalışmışlardır. Ancak kahraman Türk askeri bu vapuru da durdurup ele geçirmeyi başarmıştır. Bir ay evvel İran havalisindeki Rus Ordusu kumandanının (Baratof ) yakın bir zamanda Kut’u kurtaracağı ve elini sıkacağı şeklindeki vaatlerden de bir netice çıkmayacağını anlayan General Towsend için tek bir kurtuluş ümidi kalmıştır. 13 Nisan’da (26 Nisan 1916) Towsend, Türk Ordusu kumandanlığına müracaat ederek serbestçe kaleden çıkmalarına müsaade edilmesi karşılığında Kutü’l-Amâre şehrini teslim etmeye razı olduğunu bildirmiştir. Ancak Türk tarafının kayıtsız şartsız teslimin kabul edileceğini bildirmesi üzerine de Towsend, para ile Osmanlı kumandanlarını kandırabileceğini zannederek, elinde bulunan bütün topları teslim ve yanındaki bir milyon lirayı takdim etmeyi teklif etmiştir. Bunun da reddedilmesi üzerine başkaca çıkış yolu kalmayan General Towsend, Kutü’l-Amâre’de bulunan bütün İngiliz birliğini, Osmanlı Ordusu Kumandanlığı’na teslim etmiştir. Şimdiye kadar 5 general, 277 İngiliz subay, 274 Hintli subay ve 13300 asker esir alınmıştır”.

Kut'ül Amare Zaferi

Kut’ül Amare Zaferi

Söz konusu resmi tebliğin son bölümünde ise; Türk askerinin çok güç şartlarda, mevsimin ve bölgenin tüm zorluklarına katlanarak, aylardan beri yarı bellerine kadar bataklıklar içinde ve kahramanca savaştığı takdirle vurgulanarak; “elde ettikleri bu zaferle haklı olarak iftihar edebilirler” denilmiştir.

Londra ve Amsterdam’dan elde edilen bilgileri “Bizim tebliğ-i resmimizi teyit ediyorlar” başlığıyla yayınlayan Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, İngilizlerin Kutü’l-Amâre’de muhasara altındaki General Towsend’e yiyecek ve erzak yardımı çabalarını okuyucusuna ulaştırmaktadır. Bu haber göre; İngilizler ağzına kadar dolu bir vapur hazırlamışlar ve bunu 23-24 Nisan 1916 gecesi Kutü’l-Amâre’ye doğru göndermişlerdir. Fakat Türk askerlerince bu gemi ganimet olarak ele geçirilmiştir.

Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde 1 Mayıs 1916 tarihinde “General Towsend Mukadder Bir Kaleci” başlığı ile yayınlanan makalede ise; Towsend ve maiyetinin esir alındıkları sırada layık oldukları askeri muameleye tabi oldukları vurgulanmıştır. Ayrıca, General Towsend’in askeri kariyeri hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, Irak cephesinde Türk Ordusuna karşı hem taarruzda hem de müdafaada başarılı mücadele verdiği ifade edilen İngiliz generalin, Irak’taki mağlubiyetini mahiyetine İngiliz hükümeti tarafından zorla yerleştirilen siyasilerin teşvik ve tahriklerinin hazırladığı açıkça belirtilmiştir. Towsend’i özellikle Selman-ı Pak Savaşı’nda İngiliz birliklerinin zayıflığını gördüğü halde adım adım girdaba sokanların da bu siyasi memurlar olduğu ifade edilmiştir. Irak ve havalisindeki İngiliz siyasi memurlarının senelerce bölgede görev yaptıkları sırada civar Arap aşiretleri hakkında elde ettikleri yanlış bilgiler ile General Towsend’i hataya sevk ettikleri, İngiliz sivil memurlarının, Osmanlı Devleti’nin Irak’ta ve civardaki Araplar tarafından desteklenmediği, bölgede Türk Ordusunun elde ettiği başarının geçici olduğu, bu nedenle Bağdat’a doğru taarruza devam edilmesi gerektiğine dair telkinlerinin General Towsend’in başını döndürdüğü ve bu nedenle onun da hata yaptığı vurgulanmakta bir bakıma suç General Towsend de değil Arap coğrafyasında görev yapan İngiliz siyasi ajanlarında denilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr