Bulgar Basınında Kut’ül Amare Zaferi

Bulgar basınında çıkan haberleri Ali Fethi Bey’in Bulgaristan Sefiri olduğu günlerde sefaret personeli tarafından derlenip İstanbul’daki Hariciye Nezareti’ne gönderilmişti. Sofya Sefareti Maslahatgüzarı Mustafa Celil Efendi tarafından 5 Mayıs 1916’da hazırlanan raporda hükumet yanlısı yarı resmi gazetelerde çıkan haberler özetlenmiş  muhalif basında çıkanlar ise verilmemişti.

3 Mayıs tarihli yarı resmi Voenni İzvestiya gazetesi, Çanakkale Zaferi’nden sonra kahraman Türk ordusunun yeni bir zafer daha kazanmasını müttefiklerin başarı siciline parlak bir zafer olarak eklendiğini ifade etmiş ve İngilizlere karşı kazanılan zaferin zamanlamasında dikkat çekmişti.

Voenni İzvestiya Gazetesi

Voenni İzvestiya Gazetesi

Çünkü bu günlerde Britanya  İmparatorluğu  İrlanda  İhtilalı ile boğuşmaktaydı. Kutü’l Amare Zaferi ile  İngilizlerin Küçük Asya’yı ele geçirme ve Ayasofya’yı işgal etme planları da akamete uğramıştı.

Bulgaristan’da  İstanbulistler Fırkasının naşir‐i efkârı olan Nov Vek (Yeni Asır) gazetesi 2 Mayıs tarihli nüshasında Kutü’l Amare’nin geri alındığı duyulduğunda büyük bir sevinç yaşadıklarını ve General Townshend’ın teslim alınmasının  İslam Dünyası’nda büyük bir tesir icra edeceğini ifade etmişti.

Balkanska Posta gazetesinin 2 Mayıs tarihli nüshasında Kutü’l Amare’nin geri alınması başkent Sofya’da yaşayan Türkler tarafından sevinçle karşılandığını ve onlar üzerinde pek tesirli olduğunu yazmıştı. Cihan Harbi Türklere pek pahalıya mal olmuş fakat bu fedakârlık Osmanlı İmparatorluğu’nun istikbali için yapılmıştı.  İngilizlerin El‐Cezire’de mağlup olmaları Yeni Türkiye için gelişimi için en önemli manzaralardandır şeklinde yorumlamıştı. Aynı gazetenin 1 Mayıs tarihli nüshasında da zafer ile ilgili haberlerin yer aldığı ifade edilmişti.

Yarı resmi Narodni Prava gazetesinde 3 Mayıs tarihli başmakalede Kutü’l Amare Zaferi için Osmanlı Devleti tebrik edilerek  İngiltere’nin iç isyanlarla uğraştığı bir dönemde böyle bir yenilginin anlamlı olduğu ifade edilmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr