Kut'ül Amare TARİH

Kut’ül Amare’de Asker Anıları

Bartınlı Hamid Efendi’nin Günlüğünden: I. Dünya Savaşı ve Kut’ül Amare Anıları (Anılar Arapça el yazısından çevrilmiştir.) Halil Paşa’dan Teslim Ol Çağrısı 12.3.1916 Bugün Ordu Kumandanımız Halil Paşa, Kut’ül Amare kuşatmasındaki İngiliz Kumandanı Townshend’e bir...

Kut’ül Amare Yolunda Asker Anıları

Bartınlı Hamid Efendi’nin Günlüğünden: I. Dünya Savaşı ve Kut’ül Amare Anıları (Anılar Arapça el yazısından çevrilmiştir.) 22.12.1915 Savaş devam ediyor. Kut’ül Amare kuşatıldığı günden beri taburumuzun ölü ve yaralı genç subayları: Dokuzuncu Bölük Kumandanı...

Süleyman Askeri Bey

İngilizler Bağdat’a yönelince, savunma nihayet takviye edilir. Osmanlı kuvvetlerinin kumandanı değiştirilir. Binbaşılıktan yarbaylığa terfi ettirilen Süleyman Askerî Bey, Basra Valiliği ve 38. Basra Fırkası Kumandanlığına atanarak Basra’yı geri almakla görevlendirilir. Süleyman Askerî, bölgeye yabancı...

Irak Cephesi Niçin Açıldı?

Irak Cephesi, bin yıldır süren devasa çatışma görülmeden doğru anlaşılamaz. Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkileri, Selçuklularla başlayan Türk tarihinin genel seyri içinde ana karakterini koruyarak devam eder. Ama bu seyrin bazı dönemlerinde iniş-çıkış ve...

Kut’ül Amare Zaferi 100. Yılında

Kutü’l-Amare Zaferi‘nin kazanılışının yüzüncü yılındayız. Yakın tarihimizin Çanakkale’den hemen sonra ama Çanakkale kadar önemli bir zaferi olan Kut, unutulmuş hatta unutturulmuş bir zaferimizdir. Aslında Kut Zaferinin unutturulmasında, Orta Doğu coğrafyasından çekilişimiz, Musul’u, Kerkük’ü, Erbil’i,...

Kut’ül Amare Savaşının Sonuçları

General Towsend’in komutasındaki İngiliz Ordusunun Bağdat önlerinde durdurulup, Kutü’l-Amâre’ye kadar geri çekilmesi ve burada Türk Ordusunca muhasara altına alınmasıyla birlikte Türk basınında konuya dair haber, fotoğraf, harita ve krokilerin oldukça geniş bir şekilde yer...

Kutü’l-Amâre Zaferi’ne Dair Haberler

Kutü’l-Amâre’nin Türk ordusunca teslim alınması, dönemin Türk basınında özellikle İkdam ve Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde daha çok sevinç ve kutlama haberleri şeklinde yansımıştır. Söz konusu gazeteler 29, 30 Nisan 1916 ve 1,2.3 Mayıs 1916 tarihli...

General Towsend ve Ordusunun Teslim Olmasına Dair Haberler

Kutü’l-Amâre’de General Towsend’in teslimine ve şehrin Osmanlı Devleti’nce ele geçirilme sürecine dair gerek Türk matbuatında gerekse Avrupa basınında pek çok haber yayınlanmıştır. Türk ordusunun başarısı suretle gazetelerin manşetlerini ve ana sayfalarını süslemeye başlamıştır. 30...