Category: Kut’ül Amare Zaferi

Kutü’l-Amâre Kuşatmasına Giden Süreç

General Towsend, göreve başladıktan sonra 31 Mayıs 1915 tarihinde Kurna Şehri’nden kuzeye doğru taarruza geçmiştir. Güçlü İngiliz taarruzu karşısında cephede tutunamayan Türk kuvvetleri, Kutü’l-Amâre’ye çekilerek burada savunma hattı kurmaya karar vermişlerdir. Ancak 27 Eylül...

Unutturulan Zafer Kut’ül Amare

Kut’ül Amare Zaferi Birinci Dünya Savaşı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. Osmanlı Devleti de bu savaşta birden fazla cephede savaşmaktaydı. Bu cephelerden biri de Irak cephesiydi. Irak cephesi, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek...

Kutül Amare Nedir?

Kutül Amare Zaferi Nedir? Tarih 29 Nisan 1916’dır. Unutulan bugün tıpkı Çanakkale gibi diline, ırkına, memleketine bakılmaksızın Müslüman Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir. Kut’ül Amare’nin İşgali Kutul Amare‘de...

Kut’ül Amare Zaferi Sonrasında Genel Durum

Kut’ül Amare’nin tesliminden sonra Mayıs ayı girmiş, Irak çöllerinin cehennemi sıcakları başlamıştır. Bu sebeple İngilizler sakin görünmekteydiler. Fakat Kut olayının intikamını almak için bütün yaz hazırlık yapacakları ve nihayet sıcaklar geçtikten sonra Bağdat’ı zaptetmek...

Kut’ül Amare Savaşı

Osmanlı ordusunun zaferle sonuçlandırdığı Kut’ül Amare Savaşı dönemin komutan ve devlet adamlarının anılarına yansıyan şekliyle aktarılmıştır. Kut’ül Amare Savaşının Nedenleri 3 Ekim 1915 tarihli günlüğünde General Townshend, İngiltere’nin asıl amacını, Basra vilayetindeki konumlarını sağlamlaştırmak amacıyla...

Kut’ül Amare Neresi?

Kut’ül Amare neresi sorusunun en güzel cevabı; “Türklerin tarihi zaferinin gerçekleştiği bir cenk meydanıdır” olsa gerek. Ancak Mezopotamya’da bulunan Kut’ül Amare‘nin coğrafi konumunu da incelemek gerekir zira Kut’ül Amare neresi sorusunun coğrafya bilimindeki cevabı...

Kut Kuşatması – Kut’ül Amare

Kut Kuşatması Başladı Aralık 1915’in ilk haftasından itibaren başlayan Kut kuşatması yaklaşık beş  ay devam etmişti. Yaklaşık iki aylık erzak stoku bulunan General Townshend’a, çevredeki  İngiliz birliklerinden beklediği yardım bir türlü ulaşamamıştı. Kış aylarında hava şartlarının...

Unutturulan Zafer Kut’ül Amare

Türk ordusunun 29 Nisan 1916 günü Irak topraklarında imza attığı büyük zafere Kut’ül Amare Zaferi denir. Kut’ul Amare! Çanakkale Zaferi’nden sonra elde edilen en büyük zafer olan Kutul Amare‘de 13 bin İngiliz askeri ile...

Kut’ül Amare Zaferi

Unutulan Zafer Kut’ül Amare Ku’ül Amare; Birinci Dünya Savaş’ı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. Osmanlı Devleti de bu savaşta birden fazla cephede savaşmaktaydı. Bu cephelerden biri de Irak cephesiydi. Irak cephesi, İngilizlerin petrol...