Category: Kut’ül Amare Zaferi

Süleyman Askeri Bey

İngilizler Bağdat’a yönelince, savunma nihayet takviye edilir. Osmanlı kuvvetlerinin kumandanı değiştirilir. Binbaşılıktan yarbaylığa terfi ettirilen Süleyman Askerî Bey, Basra Valiliği ve 38. Basra Fırkası Kumandanlığına atanarak Basra’yı geri almakla görevlendirilir. Süleyman Askerî, bölgeye yabancı...

Kut’ül Amare Zaferi 100. Yılında

Kutü’l-Amare Zaferi‘nin kazanılışının yüzüncü yılındayız. Yakın tarihimizin Çanakkale’den hemen sonra ama Çanakkale kadar önemli bir zaferi olan Kut, unutulmuş hatta unutturulmuş bir zaferimizdir. Aslında Kut Zaferinin unutturulmasında, Orta Doğu coğrafyasından çekilişimiz, Musul’u, Kerkük’ü, Erbil’i,...

Kutü’l-Amâre Kuşatmasına Giden Süreç

General Towsend, göreve başladıktan sonra 31 Mayıs 1915 tarihinde Kurna Şehri’nden kuzeye doğru taarruza geçmiştir. Güçlü İngiliz taarruzu karşısında cephede tutunamayan Türk kuvvetleri, Kutü’l-Amâre’ye çekilerek burada savunma hattı kurmaya karar vermişlerdir. Ancak 27 Eylül...

Unutturulan Zafer Kut’ül Amare

Kut’ül Amare Zaferi Birinci Dünya Savaşı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. Osmanlı Devleti de bu savaşta birden fazla cephede savaşmaktaydı. Bu cephelerden biri de Irak cephesiydi. Irak cephesi, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek...

Kutül Amare Nedir?

Kutül Amare Zaferi Nedir? Tarih 29 Nisan 1916’dır. Unutulan bugün tıpkı Çanakkale gibi diline, ırkına, memleketine bakılmaksızın Müslüman Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir. Kut’ül Amare’nin İşgali Kutul Amare‘de...

Kut’ül Amare Zaferi Sonrasında Genel Durum

Kut’ül Amare’nin tesliminden sonra Mayıs ayı girmiş, Irak çöllerinin cehennemi sıcakları başlamıştır. Bu sebeple İngilizler sakin görünmekteydiler. Fakat Kut olayının intikamını almak için bütün yaz hazırlık yapacakları ve nihayet sıcaklar geçtikten sonra Bağdat’ı zaptetmek...

Kut’ül Amare Savaşı

Osmanlı ordusunun zaferle sonuçlandırdığı Kut’ül Amare Savaşı dönemin komutan ve devlet adamlarının anılarına yansıyan şekliyle aktarılmıştır. Kut’ül Amare Savaşının Nedenleri 3 Ekim 1915 tarihli günlüğünde General Townshend, İngiltere’nin asıl amacını, Basra vilayetindeki konumlarını sağlamlaştırmak amacıyla...

Kut’ül Amare Neresi?

Kut’ül Amare neresi sorusunun en güzel cevabı; “Türklerin tarihi zaferinin gerçekleştiği bir cenk meydanıdır” olsa gerek. Ancak Mezopotamya’da bulunan Kut’ül Amare‘nin coğrafi konumunu da incelemek gerekir zira Kut’ül Amare neresi sorusunun coğrafya bilimindeki cevabı...