Category: Kut’ül Amare Zaferi

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 6

General Townshend komutasındaki İngiliz birlikleri 21 Kasım günü Türk birliklerine karşı taciz ateşi açarak muharebeyi başlattılar. Ertesi günü (22 Kasım 1915) Townshend bütün kuvvetiyle Türk birliklerinin bulunduğu Selmanpak’a doğru taarruza geçti. İngilizler; iki kolla...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 5

İngiliz ordusu, Türk birliklerinin bölgeden geri çekilmesinden sonra, 29 Eylül 1915 günü Kutü’l-Amare’yi işgal edebildiler. Kutü’l-Amare’nin işgaliyle birlikte İngilizler Basra vilayetinin ve güneydeki su yollarının tamamına yakınını kontrol altına almış oldular. Townshend bundan sonraki...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 4

General Townshend da hatıratında Kut’ül Amare’yi ele geçirip Nasıriye hattından ilerledikten sonraki süreçte hummaya (sıtma) yakalandığını ve tedavi için Hindistan’a gitmek zorunda kaldığını belirtir ve Ağustos ortasında ancak Irak cephesine dönebildiğini ifade eder. Bu...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 3

İngiltere’nin büyük ümitler bağladığı Irak Seferi, Hindistan’daki İngiliz karargahı tarafından yönetilip yönlendirilmekteydi. Irak’taki İngiliz seferî kuvvetlerinde görevli General Barret sağlık nedeniyle Nisan 1915’te görevden ayrılmıştır. Öteden beri Irak’ta kendisine bir görev verilmesini arzulayan General...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 2

Teşkilat-ı Mahsusa’nın meşhur “Osmancık Taburu”nun da savaştığı bu muharebelerde Süleyman Askeri Bey, ayağından yaralanmasına rağmen muharebe meydanından ayrılmamıştır. 1915 yılı Ocak ayından Mart ayına kadar takip eden aylar boyunca, İngilizler Bağdat’ı işgal etmek, Türkler...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 1

Basra’nın ele geçirilmesinden sonra İngilizlerin ilerlemeleri Kurna’ya kadar devam etti. Aslında Kurna; Basra’nın güvenliğini sağlamak için stratejik öneme sahip bir yerdi. 4 Aralık 1914’te üstün kuvvetlerle Kurna mevziine taarruza başlayan İngilizler beş gün devam...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi

Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı döneminde (Ocak-Mayıs 1913) müttefik arayışında bulunan Osmanlı idarecileri gelecekte İngiltere’nin yanında yer almayı düşünmüşler bu amaca hizmet eder düşüncesiyle Basra Körfezinin batı kesiminde küçük bir takım üsler İngiltere’ye verilmiştir. Hindistan...

Kut’ül Amare Zaferi 100. Yılında

Kutü’l-Amare Zaferi‘nin kazanılışının yüzüncü yılındayız. Yakın tarihimizin Çanakkale’den hemen sonra ama Çanakkale kadar önemli bir zaferi olan Kut, unutulmuş hatta unutturulmuş bir zaferimizdir. Aslında Kut Zaferinin unutturulmasında, Orta Doğu coğrafyasından çekilişimiz, Musul’u, Kerkük’ü, Erbil’i,...