Category: Kut’ül Amare Kahramanları

Cemil Bey – Osmancık Taburu Kumandanı

Cemil Bey! Görülen ve işitilen bütün fedakarlıkları kendi şahsında toplayan bu kahraman askerimiz de Irak cephesindeki diğer şehitlerimiz gibi Irak çöllerinden cennete uçtu. Süleyman Askerî Bey ile birlikte Irak’ta İngilizlerle uzun müddet çarpışarak düşmanı...

Süleyman Askeri Bey

İngilizler Bağdat’a yönelince, savunma nihayet takviye edilir. Osmanlı kuvvetlerinin kumandanı değiştirilir. Binbaşılıktan yarbaylığa terfi ettirilen Süleyman Askerî Bey, Basra Valiliği ve 38. Basra Fırkası Kumandanlığına atanarak Basra’yı geri almakla görevlendirilir. Süleyman Askerî, bölgeye yabancı...

Enver Paşa’nın Hayatı (1881-1922)

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa’nın asıl adı İsmail Enver’dir. İstanbul Divanyolu’nda doğdu . Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba. 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı...

Süleyman Askeri Bey’in Irak’a Tayini

Süleyman Askeri Bey’in Irak ve Havalisi Kumandanlığına Tayini Irak ve Havalisi Kumandanlığı’na Basra Fırka Kumandanı Süleyman Askeri Bey’in tayin edildiğine dair Sadrazamlık makamından Harbiye Nezareti’ne yazılan yazı (23 Aralık 1914). Daire-i Sadaret Umur-ı Mühimme...