Category: Kut’ül Amare Haberleri

Kut’ül Amare Savaşının Sonuçları

General Towsend’in komutasındaki İngiliz Ordusunun Bağdat önlerinde durdurulup, Kutü’l-Amâre’ye kadar geri çekilmesi ve burada Türk Ordusunca muhasara altına alınmasıyla birlikte Türk basınında konuya dair haber, fotoğraf, harita ve krokilerin oldukça geniş bir şekilde yer...

Kutü’l-Amâre Zaferi’ne Dair Haberler

Kutü’l-Amâre’nin Türk ordusunca teslim alınması, dönemin Türk basınında özellikle İkdam ve Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde daha çok sevinç ve kutlama haberleri şeklinde yansımıştır. Söz konusu gazeteler 29, 30 Nisan 1916 ve 1,2.3 Mayıs 1916 tarihli...

General Towsend ve Ordusunun Teslim Olmasına Dair Haberler

Kutü’l-Amâre’de General Towsend’in teslimine ve şehrin Osmanlı Devleti’nce ele geçirilme sürecine dair gerek Türk matbuatında gerekse Avrupa basınında pek çok haber yayınlanmıştır. Türk ordusunun başarısı suretle gazetelerin manşetlerini ve ana sayfalarını süslemeye başlamıştır. 30...

Kut’ül Amare’de Şiddetli Çatışmalar

Kut’ül Amare’de Şiddetli Çatışmalar 1 Aralık’tan beri Kut’ül Amare etrafındaki savaşın şiddetli bir şekilde devam ettiğine, bu savaşta Türklerin, Medayin’de kazandığı başarılarını tamamlamak istediklerine, İngilizlerin de Irak seferinde elde ettikleri menfaatlerini korumaya çalıştıklarına dair...

Alman Basınında Kut’ül Amare Zaferi

Osmanlı’nın büyük müttefiki ve stratejik ortağı olan Alman İmparatorluğu şehirlerinde çeşitli kutlamalar ve sevinç gösterileri yapılmıştı. Almanlar Türklerin kazandığı zaferi önemsemiş hatta biraz da sahiplenmişlerdi. Kuşatma günlerinde bölgede bulunan ve 6. Ordu’nun kumandanlığını yürüten Goltz Paşa’nın bu...

Bulgar Basınında Kut’ül Amare Zaferi

Bulgar basınında çıkan haberleri Ali Fethi Bey’in Bulgaristan Sefiri olduğu günlerde sefaret personeli tarafından derlenip İstanbul’daki Hariciye Nezareti’ne gönderilmişti. Sofya Sefareti Maslahatgüzarı Mustafa Celil Efendi tarafından 5 Mayıs 1916’da hazırlanan raporda hükumet yanlısı yarı resmi gazetelerde...

Kut’ül Amare Zaferi İngiliz Basınında

İngiliz basını da kuşatma ve sonrasına dair haberleri kamuoyu ile paylaşmıştı. İngilizlerin The Times gibi önde gelen gazeteleri konuyu mümkün olduğu kadar bir mağlubiyet değil de doğa ve coğrafi şartların elverişsizliği gibi sebepler üzerinde durarak kamuoyunu...

Kut’ül Amare Zaferi Dünya Basınında

Kutü’l Amare Zaferi Osmanlı‐Türk basınında geniş yankı bulduğu gibi başta müttefik devletler olmak üzere İngilizler ve diğer tarafsız memleketlerin kamu oylarında da yer almıştır. Zaferin duyulmasının ardından hemen gazetelerde geniş bir şekilde haberler yer almaya başlamıştı. Stockholm ve...

Kut’ül Amare Osmanlı Gazetelerinde

Osmanlı basınında Kut kuşatması ile ilgili her gün yeni haber ve bilgiler yer almıştı. 6. Ordu erkanının resimleri ve kuşatmaya dair harita ve çizimlerle süslenen haberlerde Osmanlı ordusunun İngilizler karşısındaki mücadelesi anlatılmıştı. Sabah,  İkdam, Tanin,...