Category: Genel

Irak Cephesi Niçin Açıldı?

Irak Cephesi, bin yıldır süren devasa çatışma görülmeden doğru anlaşılamaz. Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkileri, Selçuklularla başlayan Türk tarihinin genel seyri içinde ana karakterini koruyarak devam eder. Ama bu seyrin bazı dönemlerinde iniş-çıkış ve...

Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nin Açılması

Irak Cephesinin Açılması Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nin İngiltere tarafından açılmasında diğerlerine göre daha önemli olan üç temel etken bulunmaktadır. Birincisi, Basra Körfezi’nden hareketler Bağdat’ı ele geçirmek ve böylece Musul bölgesinde bol miktarda bulunan...

Enver Paşa’nın Alman Hayranlığı

Tikveş’ teki örgütleme faaliyetinden sonra 21 Temmuz 1908’de Köprülü’ye geçen Enver Bey, 23 Temmuz 1908 tarihinde Il.Abdülhamid’in Meclis-i Meb’üsan’ı yeniden toplantıya çağıran iradesi sonrasında Selanik’e giderek bu şehirdeki kutlamalara katıldı. Dağa çıkan subaylar arasında...

Enver Paşa’nın Dağa Çıkması

Bulgar çetelerine karşı yürüttüğü faaliyet Enver Paşa’nın üzerinde milliyetçilik fikirlerinin etkili olmasında rol oynadı. Bu ay içinde Selanik’te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ne on ikinci üye olarak katıldı. Manastır’a dönüşünde cemiyetin buradaki teşkilatını kurma faaliyetinde...

Kut’ül Amare Esirlerinin Son Günleri

Bu yazıdaki tüm bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden alınarak derlenmiştir.  Kastamonu’da kaçma girişiminde bulunup da yakalanan ve Yozgat’a gönderilen Yüzbaşı Sweet 1918’de İspanyol Gribinden öldü. Bu firar girişiminden sonra...

Kut’ül Amare Esirlerine Yapılan Muamele

Bu yazıdaki tüm bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden alınarak derlenmiştir.  Yozgat’taki esirlerin ilk günlerde temel şikâyeti evde kapalı kalmak idi. Türkler hemen kapılarının önüne muhafızlar yerleştirdi ve hiç kimsenin...

Kut’ül Amare Esirlerinin İaşe ve Ücret Sorunu

Bu yazıdaki tüm bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden alınarak derlenmiştir.  Kut’ül Amare esiri İngiliz Binbaşı Sandes’in anlattığına bakılırsa, esirlerin iaşesiyle ilgili olarak hizmet alımı suretiyle bir iaşe müteahhidi ile...

Kut’ül Amare Esirleri Yozgat’ta

Bu yazıdaki tüm bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden alınarak derlenmiştir.  Kut’ül Amare‘de Osmanlı askerlerine teslim olan İngiliz Esirler Yozgat’a varmadan önce gerekli hazırlıkların yapıldığı anlaşılmaktadır. Esirler 30 Haziran 1916’da...

Kut’ül Amare Nedir? Ne Demektir?

Kut’ül Amare Kelimesinin Anlamı Kut’ül Amare Irak’ta bulunan, Türklerin İngilizleri kuşatarak büyük bir zafer elde ettikleri bir kasabadır. Kut’ül Amare kasabasının bir diğer adı da Medinetülküt’tür. Kasaba Bağdat ve Amare vilayetlerinin arasında yer almaktadır....