Kut'ül Amare TARİH

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 6

General Townshend komutasındaki İngiliz birlikleri 21 Kasım günü Türk birliklerine karşı taciz ateşi açarak muharebeyi başlattılar. Ertesi günü (22 Kasım 1915) Townshend bütün kuvvetiyle Türk birliklerinin bulunduğu Selmanpak’a doğru taarruza geçti. İngilizler; iki kolla...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 5

İngiliz ordusu, Türk birliklerinin bölgeden geri çekilmesinden sonra, 29 Eylül 1915 günü Kutü’l-Amare’yi işgal edebildiler. Kutü’l-Amare’nin işgaliyle birlikte İngilizler Basra vilayetinin ve güneydeki su yollarının tamamına yakınını kontrol altına almış oldular. Townshend bundan sonraki...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 4

General Townshend da hatıratında Kut’ül Amare’yi ele geçirip Nasıriye hattından ilerledikten sonraki süreçte hummaya (sıtma) yakalandığını ve tedavi için Hindistan’a gitmek zorunda kaldığını belirtir ve Ağustos ortasında ancak Irak cephesine dönebildiğini ifade eder. Bu...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 3

İngiltere’nin büyük ümitler bağladığı Irak Seferi, Hindistan’daki İngiliz karargahı tarafından yönetilip yönlendirilmekteydi. Irak’taki İngiliz seferî kuvvetlerinde görevli General Barret sağlık nedeniyle Nisan 1915’te görevden ayrılmıştır. Öteden beri Irak’ta kendisine bir görev verilmesini arzulayan General...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 2

Teşkilat-ı Mahsusa’nın meşhur “Osmancık Taburu”nun da savaştığı bu muharebelerde Süleyman Askeri Bey, ayağından yaralanmasına rağmen muharebe meydanından ayrılmamıştır. 1915 yılı Ocak ayından Mart ayına kadar takip eden aylar boyunca, İngilizler Bağdat’ı işgal etmek, Türkler...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi 1

Basra’nın ele geçirilmesinden sonra İngilizlerin ilerlemeleri Kurna’ya kadar devam etti. Aslında Kurna; Basra’nın güvenliğini sağlamak için stratejik öneme sahip bir yerdi. 4 Aralık 1914’te üstün kuvvetlerle Kurna mevziine taarruza başlayan İngilizler beş gün devam...

Kutü’l Amare Kuşatmasından Önce Irak Cephesi

Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı döneminde (Ocak-Mayıs 1913) müttefik arayışında bulunan Osmanlı idarecileri gelecekte İngiltere’nin yanında yer almayı düşünmüşler bu amaca hizmet eder düşüncesiyle Basra Körfezinin batı kesiminde küçük bir takım üsler İngiltere’ye verilmiştir. Hindistan...

Cemil Bey – Osmancık Taburu Kumandanı

Cemil Bey! Görülen ve işitilen bütün fedakarlıkları kendi şahsında toplayan bu kahraman askerimiz de Irak cephesindeki diğer şehitlerimiz gibi Irak çöllerinden cennete uçtu. Süleyman Askerî Bey ile birlikte Irak’ta İngilizlerle uzun müddet çarpışarak düşmanı...

I. Dünya Savaşında Bir Osmanlı Neferi

Bartınlı Hâmid Efendi 1880’lerde doğdu. Muhtemelen Rüştiye’de okudu. Bir süre esnaflık etti. I. Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde -yaşı otuzu geçmişken- silâh altına alınarak İstanbul’a gönderildi. İyi okur yazarlığı nedeniyle ilk günden, bölük emini ve...